Languages
English Italiano Français Deutsch Tiếng Việt

Nhà Thánh Giuse - F.P.D - ở Roma mừng lễ QT

ROMA - Ngày Lễ Thánh Giuse năm nay, kỷ niệm Đức Thánh Cha Phanxico đăng quang Giáo Hoàng đúng 3 năm và là Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa do chính ngài khởi xướng, nên cũng như mọi nơi trong Giáo Hội, 

nhất là tại Việt Nam, người Công Giáo tỏ lộ lòng sùng kính đặc biệt với Thánh Cả, Vị Quan Thày Vĩ Đại. Nhà Thánh Giuse VN, Roma này không lìa xa việc tốt lành đó.

Hình ảnh

Vì là Năm Thánh Đặc Biệt, sẽ có rất nhiều người Việt từ bốn phương tới Giáo Đô, viếng mộ Thánh Phero và Phaolo, gặp Đức Giáo Hoàng, lĩnh ơn toàn xá, mà cư ngụ nhà này, nên xin ghi chép vài dòng đáng nhớ và đăng mấy hình ảnh liên hệ.

Tuy không cổ kính và to lớn như có người lầm tưởng Nhà được khởi công xây dựng ngày 19/3/1949; rồi 20 năm sau trùng tu, nới rộng gấp đôi, tân trang và hoạt động như trung tâm Việt Nam và trú quán cũng ngày 19/3, nên vị tác nhân là Cha Cố Phero Maria Vũ Kim Điện (+1985) có dư lý do nhận Thánh Giuse làm Quan Thày Nhà, cũng như ĐGH Pio IX đặt Người làm Quan Thày Giáo Hội hoàn vũ ngày 8/12/1870, mà 2 thế kỷ trước đó, Công Đồng VN Thứ Nhất tại làng Định Hiến, Nam Định, 14/2/1670, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Lambert de la Motte, đã nhận Thánh Giuse làm Quan Thày Giáo Hội VN, theo sau sự kiện lạ lùng, đó là Cha Đắc Lộ xuống thuyền từ Macao vào Bắc Việt giảng đạo, mà suốt 6 ngày liên lỉ bị sóng bão đánh vật tơi bời, rồi cuối cùng, giạt vào Cửa Bạng, Thanh Hóa, đúng sáng ngày 19/3/1627.

Do vậy, bước vào khuôn viên Nhà Foyer Phát Diệm, ta thấy tượng đồng Thánh Giuse đứng cao giữa sân, uy nghi bao quát cả khu vực; rồi vào nhà nguyện, bên phải nhà tạm Thánh Thể và bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng có tượng Người, yêu kiều ngự giữa hoa nến, biểu lộ lòng con cái tha thiết sùng bái cậy trông. Quả là nhờ Người che chở phù trì mà từ đầu tới nay, Nhà hằng đứng vững và phát triển theo đúng mục tiêu, dù vẫn hóng chịu muôn vàn sóng gió mọi mặt. Các Vị Sáng Lập, đặc biệt ĐHY Khuê, ĐHY Căn, ĐC Yến, ĐC Năng, Các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và giáo dân đến trú ngụ, cách riêng Dòng Mến Thánh Giá, những kẻ có Người làm Quan Thày, rất sùng kính Người tại đây.

Hôm nay chúng tôi cũng mời các anh chị em bạn hữu tới, cùng nhau tôn sùng Người, thiết tha cầu khẩn Người ban cho một ơn đặc biệt. Khi nào nhận được cách hiển nhiên, chúng tôi sẽ lên Báo lại, để lần nữa ghi sâu ân sủng của Đấng Quan Thày quyền năng cao cả, mà mọi người, bất kể lương giáo, không hề trông cậy uổng công.

Nguon: http://vietcatholic.net/News/Html/181257.htm